18.Novembra iela 209, Daugavpils, Latvija

Vietnes mērījumi

Piedāvājam speciālistu vizītes:

- Esošā kapa vai topošā apbedījuma vietas izmēru mērījumi;
- Šķēršļu esamības pārbaude pieminekļa, kapa pieminekļa, žoga, soliņa uzstādīšanai vai demontāžai
(koku, krūmu, šauru celiņu, blakus esošo žogu, kapu u.c. klātbūtne);
- Augsnes īpašību novērtēšana, analīze;
- Transportlīdzekļa piekļuves iespējas uzstādīšanas vietai novērtējums.